فروش قیمت های مختلف کد ملک: 1
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: زمین
 • ایمیل:
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: قیمت های مختلف
 • متراژ: متراژ مختلف
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: شهرک سجاد
 • امتیازات:
  سجاد شهر - نیروی انتظامی
  زمین های بیمارستان مبینی - زمین های شهرداری -زمین های ثبت اسناد
  کاملا داخل محدوده بلوک A.B.D

نظر شما برای “سجاد شهر – نیرو انتظامی”