بهترین در سبزوار
09151711337
پیش فروش

آرشیو "پیش فروش"

واحد مسکونی پیش فروش خیابان اسد ابادی

واحد مسکونی پیش فروش  خیابان اسد ابادی
فروش 750 میلیون تومن

جزئیات بیشتر
آپارتمان 750 میلیون تومن 125 متر

دانشگاه ۳۹

دانشگاه ۳۹
پیش فروش 651 میلیون تومن

جزئیات بیشتر
آپارتمان 651 میلیون تومن 155 متر

خیابان رازی ابتدای خیابان همت

خیابان رازی ابتدای خیابان همت
پیش فروش 600.000.000 میلون تومن

جزئیات بیشتر
مجتمع تجاری 600.000.000 میلون تومن 75 متر

خیابان رازی ابتدای خیابان همت

خیابان رازی ابتدای خیابان همت
پیش فروش 250,000,000 میلیون تومن

جزئیات بیشتر
آپارتمان 250,000,000 میلیون تومن 92 متر
قالب املاکقالب املاک

قالب وردپرس

قالب املاک