فروش جهت اطلا ع قیمت با شماره تلفن تماس بگیرید. کد ملک: 2187
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: زمین
 • ایمیل:
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: جهت اطلا ع قیمت با شماره تلفن تماس بگیرید.
 • متراژ: 1800 متر و 2200 متر
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: پیام
 • امتیازات:
  زمین مورد نظر در جاه باهنر 70 متر بر جاده متری 650 تومن 2200 متر باغ پسته .

نظر شما برای “۲ قطعه زمین در در جاده باهنر”