فروش 1میلیاردو 950 میلیون تومن کد ملک: 2180
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: مغازه
 • ایمیل:
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: 1میلیاردو 950 میلیون تومن
 • متراژ: 150 متر
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: طالقانی
 • امتیازات:
  مغازه مور نظر در طالقانی روبه روی جهان سنگ مغازه نان روغنی کاک و سوپر مارکت 150 متر با بر 10 متر سند 6 دانگ ملکی بالا ازاد است باحقوق ارتفاعی مالک قطعی متری 13 میلیون تومن .