فروش متری 3 میلیون تومن کد ملک: 2119
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: زمین
 • ایمیل:
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: متری 3 میلیون تومن
 • متراژ: قطعه اول 500متر قطعه دوموسوم حدود 1000 متر
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: ولیعصر شرقی
 • امتیازات:
  زمین فوق در جنب رستوران و تاسیسات جنب بیمارستان واسعی دوقطعه قطعه اول 500متر بابر26 متر وقطعه دوم سوم که حدود 1000 متر با بر 30 متر الحاق به محدوده .

نظر شما برای “زمین جنب رستوران وتاسیسات روبه روی بیمارستان واسعی”