فروش 150,000,000 کد ملک:
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: زمین
 • ایمیل: 2050
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: 150,000,000
 • متراژ: 250 متر
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: بلوارابریشم
 • امتیازات:
  ملک فوق جنب اراضی جهاد کشاورزی 10 در 25 با سند قطعی تک برگ تحویل
  و مجوز چهار دیواری در حد 1 متر خارج از حوضه خدماتی