فروش 3500000000 کد ملک: 2021
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: زمین
 • ایمیل:
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: 3500000000
 • متراژ: 550
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: بلوار چمران
 • امتیازات:
  حاشیه خیابان 16 متر بر دارد دو کله از شرق به کوچه موقعیت 100 درضد تجاری اب برق گاز تلفن مناسب جهت ساخت هرمی در 7 طبقه تجاری از بر بلوار و قسمت مسکونی از سمت کوچه قبلا حمام بهشت بوده است