فروش 14000000000 کد ملک: 2008
جزئیات بیشتر
  • وضعیت ملک: فروش
  • نوع ملک: مجتمع تجاری
  • ایمیل:
  • شماره تلفن: 09151711337
  • قیمت: 14000000000
  • متراژ: 7000
  • استان: سبزوار
  • شهرستان: طالقانی
  • امتیازات: