فروش 1380000000 کد ملک: 1005
جزئیات بیشتر
 • وضعیت ملک: فروش
 • نوع ملک: زمین
 • ایمیل:
 • شماره تلفن: 09151711337
 • قیمت: 1380000000
 • متراژ: 345
 • استان: سبزوار
 • شهرستان: رازی
 • امتیازات:
  6دانگ شمالی سند تک برگ بر 12و نیم متر بهترین موقعیت برای انبوه سازی دو قطعه مانده به خ رزی اظراف هرمی ساخته اند تنها زمین سالم و موجوذ در محل