فروش 3150000000 کد ملک: 1001

آب برق گاز تلفن فاضلاب اینترنت ملک دو نبش بر خیابان ۹ متر برکوچه ۱۰ متر طبقه بالا ۳۵ متر بالکن دارد در حال حاضر دفتر خدمات الکترونیک دولت میباشد

جزئیات بیشتر
  • وضعیت ملک: فروش
  • نوع ملک: مجتمع تجاری
  • ایمیل:
  • شماره تلفن: 09151711337
  • قیمت: 3150000000
  • متراژ: 90
  • استان: سبزوار
  • شهرستان: طالقانی
  • امتیازات: